Výrobci

Zvonkohry a zvonky

Auris – je latinské slovo a znamená: „patřící k uchu“ – firmu AURIS založil v roce 1978 tesař a hudebník Kjell Andersson. -"Zvonkohry vyrábíme tak, aby naplňovaly potřebu opravdového tónu a krásy, kterou v sobě každý člověk nese jako vnitřní touhu. Naším záměrem je hudebníka inspirovat a probudit zvědavost a touhu po hravé hudební kreativitě. "

Nejdůležitějším a nejzákladnějším cílem Aurisu je dosáhnout harmonie mezi tím, co ucho slyší, ruka cítí a oko vidí. To je velmi důležité zejména pro vývoj dítě. Skutečná akustická stimulace smyslů harmonizuje a posílí celou lidskou bytost. Podle nejnovějších lékařských studií hra na kvalitní hudební nástroj zvyšuje kreativitu, inteligenci a schopnost učit se i teoretické předměty.